Finansowanie 
Alior Bank
do 20 rat 0%

Minumum formalności, ZERO zł prowizji ZERO oprocentowania!

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ NA STRONIE Z RAT 0%?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać kredyt?
  Osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt musi spełniać łącznie poniższe warunki: być obywatelem RP, legitymować się ważnym dowodem osobistym oraz posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, mieć ukończone 18 lat, wykazywać się regularnymi dochodami ze źródeł akceptowanych przez bank, posiadać numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego), który może być wykorzystywany przez bank do kontaktu. Niezbędnym warunkiem otrzymania kredytu jest również pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta, dokonywana zgodnie z zasadami oceny ryzyka kredytowego stosowanymi przez bank.
 2. Jakie źródła dochodów są akceptowane przez Bank?
  Bank akceptuje poniższe źródła dochodów: u
  mowa o pracę, 
  działalność gospodarcza, 
  działalność rolnicza, 
  emerytura/zasiłek przedemerytalny, 
  renta, 
  kontrakt wojskowy, 
  kontrakt menedżerski, 
  pełnienie funkcji prezesa/członka zarządu, 
  pełnienie funkcji radnego/posła, 
  renta rodzinna (z wyłączeniem renty rodzinnej na okres nauki).
 3. Jaką kwotę kredytu mogę otrzymać?
  Minimalna kwota kredytu to 300 zł. Maksymalna kwota kredytu zależy od metody i wyniku oceny zdolności kredytowej klienta. Jeśli kredyt jest udzielany w procesie na oświadczenie o dochodach, maksymalna kwota kredytu wynosi 5000 zł 
 4. Czy mogę otrzymać więcej niż jeden kredyt?
  Tak, jeśli pozwala na to zdolność kredytowa klienta.
 5. Czy do otrzymania kredytu wymagane są jakieś dokumenty?
  Do otrzymania kredytu na uproszczonych zasadach oceny zdolności kredytowej, tj. na oświadczenie, wymagany jest jedynie ważny dowód osobisty. Ponadto, przed przystąpieniem do składania wniosku o kredyt należy przygotować numer rachunku bankowego, z którego będzie wykonywany przelew weryfikacyjny 1 PLN oraz aktualne dane o dochodach i zatrudnieniu (w tym NIP pracodawcy).
 6. Jak szybko otrzymam decyzję?
  Decyzja kredytowa zapada zwykle w czasie do 15 minut. Czas weryfikacji wniosku o kredyt zależy m. in. od dostępności Biura Informacji Kredytowej oraz konieczności dodatkowego sprawdzenia przez Bank danych z wniosku, dlatego w indywidualnych przypadkach (szczególnie w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy) czas oczekiwania na decyzję może ulec wydłużeniu.
 7. Jakie są etapy wnioskowania o kredyt ratalny?
  Kwota raty 
  Wybierasz dostępny produkt kredytowy oraz liczbę rat. System prezentuje wysokość raty kredytu. Możesz również poznać szczegóły symulacji oferty. 

  Dane osobowe 
  Podajesz swoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, serię i nr dowodu osobistego, datę ważności dowodu. 

  Adres i ROR 
  Podajesz swoje dane adresowe, tj. adres zamieszkania / korespondencyjny, adres zameldowania oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Wskazujesz numer rachunku bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny 1 PLN. 

  Dochód i zobowiązania 
  Podajesz szczegóły dotyczące źródła dochodu (w tym NIP pracodawcy), stałe wydatki miesięczne, liczbę osób na utrzymaniu oraz szczegóły zobowiązań (miesięczne raty bankowe i pozabankowe swoje oraz współmałżonka, sumę limitów kredytowych). 

  Oświadczenia
  Wyrażasz szereg zgód, w tym na weryfikację Twoich danych w BIK oraz zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania. 

  Kolejne etapy procesu po wydaniu wstępnej pozytywnej decyzji przez Bank to:

  Zatwierdzenie oferty 
  Jeśli akceptujesz ofertę przedstawioną przez bank, zatwierdzasz ją używając przycisku 'Zatwierdzam warunki oferty'. 

  Prezentacja umowy 
  Na tym etapie bank prezentuje formularz informacyjny oraz umowę. Pobierz dokumenty z serwisu www w formacie PDF i zapoznaj się z nimi. Jeśli akceptujesz warunki umowy, zaakceptuj ją używając przycisku 'Zawieram umowę z bankiem'. 

  Przelew 1 PLN 
  Wykonaj przelew weryfikacyjny 1 PLN ze wsparciem usługi Pay-By-Link (w formatce przelewu dane zostaną uzupełnione automatycznie), bądź samodzielnie wprowadzając dane do formatki przelewu w swoim banku (przelew ELIXIR/ExpressELIXIR). 

  Uruchomienie 
  Po weryfikacji Twojej tożsamości i wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank uruchomi kredyt, a następnie wyśle do Ciebie informację e-mailem wraz z umową.
 8. W trakcie wprowadzania wniosku omyłkowo zamknąłem stronę www z wnioskiem. Czy muszę składać nowy wniosek?
  Jeśli omyłkowo zamkniesz stronę www z wnioskiem lub z innych względów przerwiesz spisywanie wniosku - powrót do wniosku umożliwi Ci link powrotny wysłany na Twój adres e-mail. Kod dostępu otrzymasz za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu komórkowego zadeklarowany we wniosku o kredyt. Powyższe rozwiązanie nie jest dostępne, gdy wniosek został omyłkowo zamknięty na początkowym etapie, np. przed wprowadzeniem danych teleadresowych. W takiej sytuacji wniosek należy sporządzić od nowa. 
 9. Jak szybko środki trafią do sprzedawcy?
  Standardowo środki trafiają do sprzedawcy nie później niż następnego dnia roboczego po potwierdzeniu zawarcia umowy i uruchomieniu kredytu. Bank przekazuje klientowi w wiadomości wysłanej e-mail’em informację o zawarciu umowy o kredyt oraz plik PDF z umową zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wysyłki towaru, zalecany jest bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, który odpowiada za realizację umowy sprzedaży towaru.
 10. Dlaczego odmówiono mi kredytu?
  Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny, z wyjątkiem odmowy udzielenia kredytu spowodowanej negatywną weryfikacją klienta w bazach. Jeśli będzie taka możliwość, powód decyzji negatywnej zostanie zaprezentowany na stronie wniosku online, w komunikacie z decyzją kredytową.
 11. Do czego wymagany jest przelew 1 PLN i jak powinienem go zrealizować?
  Przelew 1 PLN wymagany jest do potwierdzenia przez bank tożsamości osoby wnioskującej o kredyt. W celu zrealizowania przelewu weryfikacyjnego klient ma możliwość: 

  skorzystania z usługi szybkiego przelewu międzybankowego (pod warunkiem, że bank prowadzący rachunek klienta korzysta z usługi Pay-By-Link) - w takim przypadku klient zostaje przekierowany do serwisu swojego banku, za pośrednictwem którego wykonuje przelew identyfikacyjny (dane przelewu: nazwa odbiorcy, numer rachunku bankowego odbiorcy, tytuł przelewu oraz kwota przelewu wprowadzane są automatycznie), 

  samodzielnego wykonania przelewu (ELIXIR), jeśli bank prowadzący rachunek klienta nie korzysta z usługi szybkich przelewów międzybankowych. W takim przypadku klient we własnym zakresie realizuje przelew wpisując w formatce przelewu: nazwę odbiorcy (Alior Bank SA), numer rachunku bankowego odbiorcy, kwotę przelewu oraz dokładny tytuł przelewu; dane do przelewu są wyświetlane klientowi na ekranie wnioskowania o kredyt oraz dodatkowo przesyłane w wiadomości e-mail, na zadeklarowany we wniosku adres poczty elektronicznej. 

  Przed wykonaniem przelewu należy upewnić się, czy dane osobowe oraz adresowe w Twoim banku są aktualne i zgodne z tymi, które zostały podane we wniosku o kredyt.
 12. Z jakiego rachunku mogę wykonać przelew 1 PLN?
  Przelew może zostać zrealizowany: 

  z indywidualnego rachunku bankowego klienta, który wnioskuje o kredyt, 

  z rachunku bankowego, którego klient jest współwłaścicielem (przy czym dane przelewu muszą wskazywać klienta jako posiadacza rachunku - nadawcę, który złożył dyspozycję przelewu). 

  Musi to być rachunek bankowy zadeklarowany na etapie wnioskowania o kredyt.
 13. Czy / kiedy otrzymam zwrot przelanej kwoty 1 PLN?
  Przelewy 1 PLN są zwracane w cyklach tygodniowych.
 14. Wykonałem przelew weryfikacyjny 1 PLN, a kredyt nie został uruchomiony. Dlaczego?
  Spowodowane jest to najprawdopodobniej negatywną weryfikacją danych przelewu. Tożsamość klienta wnioskującego o kredyt może zostać poprawnie zweryfikowana wyłącznie wtedy, gdy: 

  przelew zostanie zrealizowany z zadeklarowanego we wniosku rachunku bankowego, należącego do klienta lub którego klient jest współwłaścicielem, 

  dane osobowe oraz adresowe zarejestrowane w banku klienta będą w pełni zgodne z danymi zadeklarowanymi we wniosku o kredyt, 

  w przypadku przelewów wykonywanych samodzielnie przez klienta – tytuł przelewu będzie dokładnie taki, jak ten zaprezentowany klientowi na etapie wnioskowania w serwisie internetowym banku oraz w mailu wysłanym na adres e-mail klienta; wszelkie rozbieżności (zbędne spacje, niekompletny tytuł, itd.) mogą przyczynić się do wstrzymania uruchomienia kredytu. 

  Jeżeli nie dojdzie do pozytywnej weryfikacji przelewu identyfikacyjnego 1 PLN w czasie do 5 dni od daty złożenia wniosku – wniosek zostanie anulowany automatycznie.
 15. Przelew weryfikacyjny wykonany za pośrednictwem usługi Pay-By-Link został negatywnie zweryfikowany. Co mogę zrobić?
  W takiej sytuacji możesz samodzielnie wykonać przelew (ELIXIR). Szczegółowe dane do przelewu znajdziesz w wiadomości e-mail, którą otrzymałeś z banku po zatwierdzeniu treści umowy o kredyt. 
  Przed ponowieniem przelewu upewnij się: 

  czy dane osobowe i adresowe zarejestrowane w Twoim banku są w pełni zgodne z danymi zadeklarowanymi we wniosku o kredyt, 

  czy tytuł przelewu jest dokładnie taki, jak zaleca bank.
 16. Czy mogę samodzielnie anulować wniosek o kredyt?
  Tak, klient ma możliwość samodzielnego anulowania wniosku o kredyt na etapie zatwierdzania oferty oraz prezentacji umowy, poprzez wybór opcji 'Rezygnuję'. 

  Jeśli nie został jeszcze wykonany przelew weryfikacyjny 1 PLN, można się wstrzymać z jego zleceniem - w takim przypadku wniosek zostanie automatycznie anulowany przez system po 5 dniach. Otrzymasz również wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu procesu. W przypadku problemów z anulowaniem wniosku zalecany jest kontakt z infolinią banku (19 502 lub 801 11 55 99).
 17. Czy mogę otrzymać kredyt ratalny online, jeżeli nie posiadam konta bankowego?
  Nie ma takiej możliwości. Konto bankowe jest niezbędne do wykonania przelewu weryfikacyjnego 1 PLN. Pozytywna weryfikacja danych z przelewu z danymi podanymi przez klienta we wniosku jest wymagana do zawarcia umowy i uruchomienia kredytu
 18. Czy dane przekazywane we wniosku są bezpieczne?
  Tak, dane klienta przekazywane we wniosku są bezpieczne. Połączenie z bankiem jest szyfrowane protokołem SSL.

Odroczona płatność do 54 dni!

Tylko na WalkingPad!